Zde jste: Úvod » Program Leader

program LEADER

program LEADER
Co je program LEADER:

v ČR má LEADER dvě podoby:

  • LEADER+ je jedním z neinvestičních opatření operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, za který odpovídá Ministerstvo zemědělství,
  • LEADER ČR je tuzemským investičním programem MZe

LEADER je určen k financování projektů místních subjektů (neziskových organizací, podnikatelů, malých podniků, obcí) ve venkovských oblastech. Účelem je oživit aktivity v regionu, podpořit místní ekonomiku, služby, kulturní a společenský život atd. společným postupem.

Je vhodný pro území s 10 - 100 tis. obyvatel, které má svoji tématicky integrovanou strategii rozvoje (tzv. strategický plán Leader – SPL).

Předkladatelem strategie (žadatelem o úhrnný příspěvek) je MAS, nikoliv obec nebo sdružení obcí. A je to také MAS, která řídí realizaci schválené strategie a vybírá jednotlivé projekty, které mají být podpořeny.

V rámci MAS se podporují:
a) v programu LEADER+ malé a většinou neinvestiční projekty (v řádu desítek až stovek tisíc Kč, zřídka vyšší),
b) v programu LEADER ČR malé investiční projekty

V řadě zemí (například Irsko, Španělsko, Portugalsko, oblasti V. Británie) se vliv programu LEADER na rozvoj venkova hodnotí jako mimořádný, doslova jako převrat v rozvoji či překonání stagnace venkovských oblastí.

Další informace najdete na webu programu LEADER 


Aktuality

Archiv aktualit