Zde jste: Úvod » Krakonošova stopa

Krakonošova stopa po řemeslech, tradicích a originálních produktech

Hlavním cílem stopy je otevřít cestu návštěvníkům hor a představit jim tradiční řemesla, regionální produkty a přírodní krásy Krkonoš prostřednictvím workshopů pořádaných ve spolupráci se členy - Krkonoše originální produkt a členy MAS Krkonoše. V rámci propagace projektu bude vytvořena Info brožura se soutěžním lístkem, která by zavedla turisty k jednotlivým zapojeným členům regionální značky Krkonoše originální produkt. Tím bychom zpřehlednili a zviditelnili regionální řemeslníky a farmáře, kteří  turistům nabídnou zážitkový program v místě jejich působnosti (výroba perličkových ozdob a šperků, šicí dílna, ukázka výroby potravinářských vyrobků apod.).

Během realizace projektu jsou plánovány 2 workshopy, které budou probíhat jako doprovodný program tradičních festivalů/jarmarků. Další 2 worskhopy budou probíhat v místě působnosti členů Krkonošského produktu mimo hlavní sezónu a 1 workshop bude věnován žákům základních škol ve spolupráci se základní školou v Lánově, kde budou žákům představena řemesla. Lidé si tak budou moci vyzkoušet tradiční řemesla, seznámit se osobně s tvůrci a řemeslníci si budou moci vyměnit zkušenosti a navázat spolupráci do budoucna.

Projekt propojuje řemesla a tradiční výrobky v celém turistickém regionu Krkonoš. Krakonošova stopa naváže na Farmářské stezky, které vznikly díky Life Concortica a jednotlivé Krkonošské produkty jsou začleněny v tomto území.


Aktuality

Archiv aktualit