Zde jste: Úvod » Ke stažení

Soubory ke stažení

Dotace pro Žadatele období 2014 - 2020

OP PRV

OP IROP 1. výzva

OP IROP 2. výzva

OP IROP 3. výzva

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 2016 - 2022

Tvorba Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 2016 - 2022

Dokumenty pro program LEADER

Související dokumenty

Strategický plán Leader

Podpořené projekty

Dokumenty MAS

Výroční a finanční zprávy

Tiskové zprávy

Uplatňování principu LEADER v Královéhradeckém kraji


Aktuality

Archiv aktualit