Zde jste: Úvod » Dotace pro Žadatele období 2014 - 2020

OP PRV

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA (PRV)

Vyhlášení výzvy: 3.7.2018

Termín příjmu žádostí: od 18.7.2018 do 1.8.2018 - podání Žádostí o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře

Termín registrace na RO SZIF: 31.8.2018 

 

  • Investice do zemědělských podniků 
  • Investice do zemědělských produktů
  • Diverzifikace zemědělství  

 


Aktuality

Archiv aktualit