Zde jste: Úvod » Aktuality » Výzva k předkládání Žádostí o udělení značky KRKONOŠE originální produkt®

Výzva k předkládání Žádostí o udělení značky KRKONOŠE originální produkt®

21.10.2014

Uzávěrka příjmu žádostí je 7.11.2014. Certifikovat lze např. potraviny, zemědělské produkty, řemeslné výrobky, umělecká díla, nebo přírodní produkty bez ohledu na to, zda se jedná o řemeslníka, firmu, nebo výrobce, který má řemeslo jen jako koníček. Rozhodující je původ výrobku, kvalita, šetrnost k přírodě a vazba na region.

Výzva k předkládání Žádostí o udělení značky KRKONOŠE originální produkt®

Podmínkou pro posouzení výrobku je předložení žádosti včetně požadovaných příloh regionálnímu koordinátorovi do 7.11.2014. Všechny potřebné informace pro podání žádosti o značku najdete na www.regionalni-znacky.cz/krkonose  v sekci „Pro zájemce o značku“. Žádost o udělení certifikátu je možné stáhnout v téže sekci pod záložkou „Jak získat značku“ Kancelář MAS Krkonoše najdete v Lánově v budově Infocentra, doporučujeme však předchozí telefonickou domluvu na čísle 608 050 063. Kontaktní osobou pro případné dotazy  je Eva Trýznová.

Certifikáty jsou udělovány zpravidla jedenkrát ročně.  O udělení certifikátu rozhoduje certifikační komise zastupující  regionálního koordinátora – Místní akční skupinu Krkonoše, o.s., národního koordinátora  - Asociaci regionálních značek, Okresní agrární komoru Trutnov, MAS „Přiďte pobejt!“ o.s. a Krkonoše - svazek měst a obcí, dále jsou zde zastoupeni výrobci – nositelé certifikátu „Krkonoše – originální produkt®“.

Hlavním cílem značení místních produktů je zviditelnit tradiční region, známý svou zachovalou přírodou, tradicemi a historií. Značení pomáhá místním lidem, kteří mohou nákupem výrobku podpořit místního výrobce, ale např. i turistům, kteří si s jistotou přivezou suvenýr s garancí původu v Krkonoších. Výrobcům přináší značka různé výhody – možnost prezentace na akcích v regionu i mimo něj, nové formy propagace, ale i spolupráci a výměnu zkušeností s ostatními výrobci.


Aktuality

Archiv aktualit