Zde jste: Úvod » Aktuality » Výsledky 4. Výzvy MAS

Výsledky 4. Výzvy MAS

06.02.2012

V rámci 4. Výzvy bylo zaregistrováno na MAS 19 projektů.

MAS přijala projekty do všech tří vyhlášených Fichí (1 - Návštěva, 3 - Firma, 5 - Ekologické podnikání). Projekty nyní prochází administrativní kontolou MAS, v rámci které mohou být žadatelé vyzváni k doplnění, následně bude provedena kontrola přijatelnosti, prezentace projektů před Výběrovou komisí, hodnocení projektů a teprve poté budou vybrané projekty zaregistrovány na RO SZIF - po tomto termínu lze začít s realizací projektů. Přesné termíny budou upřesněny. 


Aktuality

Archiv aktualit