Zde jste: Úvod » Aktuality » Výběr uchazečů na pozici projektový manažer uzavřen

Výběr uchazečů na pozici projektový manažer uzavřen

25.10.2009

Na výběrovém řízení, které se konalo v pátek 23.10.2009 za přítomnosti Rady MAS a manažerky se rozhodovalo o vhodném uchazeči na pozici "PROJEKTOVÝ MANAŽER".

Výběr uchazečů na pozici projektový manažer uzavřen

Z více než 100 uchazečů bylo vybráno 10, kteří se zúčastnili osobního pohovoru v kanceláři MAS v Lánově.

Rozhodujícím kritériem pro výběr byla zkušenost s národními dotačními programy a dotacemi z Evropské unie. Tyto zkušenosti nesporně prokázala Erika Kováčiková, která začne na pozici projektového manažera fungovat od 2.11.2009. Po seznámení s činností MAS by měla pomáhat uchazečům se získáním dotací na projekty z Programu rozvoje venkova, osa IV Leader. 1. Výzva bude vyhlášena na přelomu měsíce října a listopadu a bude zaměřena na fiche 1 – 5. Alokovaná částka na tuto Výzvu je necelé 4 miliony na projekty obcí a podnikatelů působících na území MAS Krkonoše, o.s.


Aktuality

Archiv aktualit