Zde jste: Úvod » Aktuality » V 1. Výzvě zaregistrováno 7 projektů za 2.491.137

V 1. Výzvě zaregistrováno 7 projektů za 2.491.137

19.01.2010

V pondělí 18.1.2010 ve 14:00 byl ukončen příjem projektů.

V 1. Výzvě zaregistrováno 7 projektů za 2.491.137

1 projekt nebyl zaregistrován z důvodu nesplnění podmínek pro přijetí projektů (doložení všech povinných příloh - konkrétně čestného prohlášení, které musí být v případě podání žádosti pověřenou osobou na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem).

Projkety následně projdou administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti a výběrová komise provede hodnocení a výběr projektů doporučených k financování.


Aktuality

Archiv aktualit