Zde jste: Úvod » Aktuality » Projekty 4. Výzvy předány na SZIF

Projekty 4. Výzvy předány na SZIF

26.03.2012

Celkem podpořeno 9 projektů, kterým bude přidělena dotace 3.676.074 Kč.

Výběrová komise zasedala 15.3.2012 a hodnotila celkem 18 projektů. Programový výbor schválil na svém jednání 22.3.2012 projekty 4. Výzvy a 26.3.2012 byly na SZIF předloženy projekty podpořené ve Fichích 1 Návštěva - alokace 696.994, 3 Firma - alokace 1.381.000, 5 Ekologické podnikání - alokace 1.598.080.

Seznam podpořených projektů - Fiche 1 Návštěva:

žadatel: Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory – SEVER, Brontosaurus Krkonoše
název projektu: Rekonstrukce vybavení ekologického pobytového střediska v Horním Maršově
dotace: 292.298 Kč
místo realizace projektu: Horní Maršov

žadatel: Mgr. Jiří Červinka
název projektu: Vybudování letní snowtubingové dráhy
dotace: 248.250 Kč

místo realizace projektu: Špindlerův Mlýn

žadatel: Mgr. Ota Černý
název projektu: Vybavení sportovně relaxačního zařízení za účelem rozšíření nabídky rekreačních aktivit
dotace: 54.600 Kč

místo realizace projektu: Špindlerův Mlýn

žadatel: Miroslav Hedvičák
název projektu: Klimatizace prostor bowlingové herny
dotace: 101.846

místo realizace projektu: Svoboda nad Úpou

Seznam podpořených projektů - Fiche 3 Firma:

žadatel: TOJIBA, s.r.o.
název projektu: Nákup nových truhlářských strojů
dotace: 192.000

místo realizace projektu: Prostřední Lánov

žadatel: Snow & Fun s.r.o.
název projektu: Obnova vybavení na sáňkařské dráze, rozšíření na letní provoz – koloběžkovou dráhu
dotace: 489.000

místo realizace projektu: Špindlerův Mlýn

žadatel: Petr Voborník
název projektu: Tiskárna Voborník II. etapa
dotace: 700.000

místo realizace projektu: Hostinné

Seznam podpořených projektů - Fiche 5 Ekologické podnikání:

žadatel: Kalenská zemědělská, a.s.
název projektu: Dojírna pro stáj v Horní Kalné
dotace: 1.000.000

místo realizace projektu: Horní Kalná

žadatel: Farma Basařovi, s.r.o.
název projektu: Rekonstrukce střechy a fasády na kravíně K174
dotace: 598.080

místo realizace projektu: Prosečné


Aktuality

Archiv aktualit