Zde jste: Úvod » Aktuality » Příspěvek na chod MAS Krkonoše od Královéhradeckého kraje

Příspěvek na chod MAS Krkonoše od Královéhradeckého kraje

19.12.2018

Dotace z Královéhradeckého kraje v roce 2018

Královéhradecký kraj přispěl na podporu činnosti Místní akční skupiny Krkonoše, z. s.

Díky dotaci poskytnuté Královéhradeckým krajem bylo možné v roce 2018 uhradit náklady na zajištění základního chodu kanceláře MAS Krkonoše. Jednalo se především o náklady na přípravu nového plánovacího období, udělování regionální značky Krkonoše originální produkt a neuznatelné náklady v rámci IROP. Personální zajištění MAS Krkonoše je z 95% hrazeno z Integrovaného regionálního operačního programu z SC 4.2 "Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení řídících a administrativních schopností MAS Krkonoše" a z 5% je hrazeno z vlastních prostředků MAS Krkonoše (dotace z Královéhradeckého kraje a členské příspěvky).


Aktuality

Archiv aktualit