Zde jste: Úvod » Aktuality » Přehled uznatelných nákladů pro 3. výzvu

Přehled uznatelných nákladů pro 3. výzvu

25.01.2019

Výzva 3 bude pro velký zájem vyhlášena pro mateřské školy, základní školy, neformální a celoživotní vzdělávání

Výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti Infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

IROP3/2019 MAS Krkonoše – Infrastruktura pro vzdělávání

- možná realizace od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2023, lze etapizovat (minimum CZV 400 000,-Kč a maximum 1 570 000,-Kč/1 projekt)

- hlavní aktivita 85% a vedlejší 15%, dotace CZN - 95 %, spoluúčast příjemce - 5%

Zpracování žádosti o podporu v systému MS2014+ je možné provádět po vyhlášení výzvy Místní akční skupinou (dále také MAS), nejdříve od 27. 1. 2017.  Příjem žádostí bude ukončen nejpozději 31. 12. 2019.

Ve výzvě bude podporována aktivita infrastruktura pro předškolní vzdělávání - stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury vč. inženýrských sítí, stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti), nákup budov, pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek.

Druhou podporovanou aktivitou infrastruktury škol a školských zařízení pro základní vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení k datu vyhlášení výzvy MAS. Projektové záměry musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání.

Třetí podporovanou aktivitou bude infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání, konkrétně stavební úpravy a pořízení vybavení odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory).


Aktuality

Archiv aktualit