Zde jste: Úvod » Aktuality » Přehled podporovaných aktivit pro 2. výzvu MAS Krkonoše

Přehled podporovaných aktivit pro 2. výzvu MAS Krkonoše

08.01.2019

2.výzva IROP MAS Krkonoše - Sociální a návazné služby

Rádi bychom žadatelům pomohli s přehledností v dotačním titulu IROP. V sekci Ke stažení  - OP IROP naleznete informace, jaké projekty budou podporovány v nadcházející výzvě Sociální infrastruktura - sociální a návazné služby.

V rámci navrženého opatření IROP A: Infrasttruktura sociálních služeb a sociálního začlenění  a vyhlášené nadvýzvy č. 62 v aktivitě Rozvoj sociálních služeb bude podporován nákup objektů, zařízení a vybavení, výstavba a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování sociálních služeb, obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávajících služeb sociální práce s cílovými skupinami. Sociální služby jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

 


Aktuality

Archiv aktualit