Zde jste: Úvod » Aktuality » Předpokládaný termín vyhlášení 4. Výzvy MAS

Předpokládaný termín vyhlášení 4. Výzvy MAS

01.02.2011

4. Výzva MAS bude vyhlášená až ve druhé polovině roku 2011.

Důvodem je nutnost přepracování Fichí a aktualizace Strategického plánu Leader Rozkvět Krakonošovy zahrady. Všechny tyto dokumenty musí MAS před vyhlášením Výzvy předložit ke schválení Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu a žadatelé musí všechny dokumenty potřebné k předložení 4. Výzvy přizpůsobit aktuálním pravidlům platným od 13. kola příjmu žádostí.


Aktuality

Archiv aktualit