Zde jste: Úvod » Aktuality » Pozvánka na kulaté stoly

Pozvánka na kulaté stoly

07.03.2014

Srdečně zveme zástupce veřejného sektoru, soukromé sféry i neziskových organizací na jednání u kulatých stolů, které se uskuteční 25. a 26. března 2014.

V souvislosti s tvorbou strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro čerpání finančních prostředků z fondů EU v období 2014 – 2020 bych Vás chtěla pozvat na jednání u kulatého stolu. Kulaté stoly se uskuteční odděleně pro zástupce veřejné správy, soukromé sféry a neziskového sektoru v následujících termínech:

 

25. 3. od 14 hodin pro zástupce veřejné správy

25. 3. od 17 hodin a pro zástupce soukromé sféry

26. 3. od 16 hodin pro zástupce neziskového sektoru

Všechna jednání se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lánově. Délka schůzky cca 2 hodiny.

V rámci tohoto setkání bychom chtěli projednat stěžejní problémy regionu, které by měla strategie odrážet. Schůzka bude moderována zástupcem společnosti SPF Group, která byla vybrána jako zpracovatel strategie. V úvodu schůzky zástupce SPF Group krátce představí cíle a obsahové členění zpracovávané strategie.

Účast na jednání je třeba kvůli organizačnímu zajištění potvrdit do 21. 3. 2014.

Pro tvorbu strategie bychom chtěli zajistit co největší zapojení místních aktérů, aby odrážela problémy a příležitosti regionu, které je možné financovat prostřednictvím místní akční skupiny v následujícím programovacím období.

Dílčí části strategie budou projednávány komunitním způsobem. Bude zřízena řídící skupina pro tvorbu strategie z místních aktérů, která bude mít max. 15 členů z různých odvětví, dále budou zřízeny 3-4 pracovní skupiny a proběhne 2x veřejné projednání.

Na webu www.mas-krkonose.cz bude zřízena sekce Tvorba strategie 2014 – 2020, kde budou k dispozici aktuální dokumenty. 

Projekt Podpora vzniku Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krkonoše, o.s., registrační číslo CZ.1.08/3.2.00/14.00214 je finančně podpořen z Operačního programu Technická pomoc.

Oficiální pozvánku najdete v souborech ke stažení.

Kontaktní osoba: Eva Trýznová

608 050 063

tryznova@mas-krkonose.cz 


Aktuality

Archiv aktualit