Zde jste: Úvod » Aktuality » Pozvánka na kulaté stoly

Pozvánka na kulaté stoly

07.03.2014

Srdečně zveme zástupce veřejného sektoru, soukromé sféry i neziskových organizací na jednání u kulatých stolů, které se uskuteční 25. a 26. března 2014.

V souvislosti s tvorbou strategie komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro čerpání finančních prostředků z fondů EU v období 2014 – 2020 bych Vás chtěla pozvat na jednání u kulatého stolu. Kulaté stoly se uskuteční odděleně pro zástupce veřejné správy, soukromé sféry a neziskového sektoru v následujících termínech:

 

25. 3. od 14 hodin pro zástupce veřejné správy

25. 3. od 17 hodin a pro zástupce soukromé sféry

26. 3. od 16 hodin pro zástupce neziskového sektoru

Všechna jednání se uskuteční v zasedací místnosti Obecního úřadu v Lánově. Délka schůzky cca 2 hodiny.

V rámci tohoto setkání bychom chtěli projednat stěžejní problémy regionu, které by měla strategie odrážet. Schůzka bude moderována zástupcem společnosti SPF Group, která byla vybrána jako zpracovatel strategie. V úvodu schůzky zástupce SPF Group krátce představí cíle a obsahové členění zpracovávané strategie.

Účast na jednání je třeba kvůli organizačnímu zajištění potvrdit do 21. 3. 2014.

Pro tvorbu strategie bychom chtěli zajistit co největší zapojení místních aktérů, aby odrážela problémy a příležitosti regionu, které je možné financovat prostřednictvím místní akční skupiny v následujícím programovacím období.

Dílčí části strategie budou projednávány komunitním způsobem. Bude zřízena řídící skupina pro tvorbu strategie z místních aktérů, která bude mít max. 15 členů z různých odvětví, dále budou zřízeny 3-4 pracovní skupiny a proběhne 2x veřejné projednání.

Na webu www.mas-krkonose.cz bude zřízena sekce Tvorba strategie 2014 – 2020, kde budou k dispozici aktuální dokumenty. 

Projekt Podpora vzniku Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krkonoše, o.s., registrační číslo CZ.1.08/3.2.00/14.00214 je finančně podpořen z Operačního programu Technická pomoc.

Oficiální pozvánku najdete v souborech ke stažení.

Kontaktní osoba: Eva Trýznová

608 050 063

tryznova@mas-krkonose.cz 


Aktuality

 • MAS Krkonoše

  1. výzva IROP MAS Krknoše

  MAS Krkonoše na základě vyhlášení průběžné nadvýzvy č. 68 - Zvyšování kvality a dostupnosti infrastrukt. pro vzdělávání a celož. učení - int.pr.CLLD Ministerstvem pro místní rozvoj vyhlásí 1. výzvu IROP MAS Krkonoše.

  více »
 • Program rozvoje venkova

  Regionální konference Venkov 2018

  Dovolujeme si vás pozvat na Regionální konferenci Venkov 2018 ve dnech od 15. - 16.11. 2018 do Havlovic. Součástí konference je diskuzní fórum zaměřené na evaluaci a průběžné hodnocení realizace Programu rozvoje venkova.

  více »
 • MAS Krkonoše

  Vyfoť projekt s IROPem a vyhraj Instax

  Vyfoť projekt realizovaný v rámci IROP nebo se vyfoť s plakátem IROP v příměstských vlacích a fotoaparát Instax může být tvůj.

  více »
 • MAS Krkonoše

  Pozvánka na členskou schůzi 10.10.2018

  Dobrý den, rád bych Vás pozval na členskou schůzi MAS, která se uskuteční ve středu 10. 10. 2018 od 16:00 hodin. Místo konání bude v zasedací místnosti MÚ Vrchlabí – Zámek (1.patro). S pozdravem Ing. Aleš Maloch předseda MAS Krkonoše, z.s.

  více »
 • MAS Krkonoše

  Seminář k vyhlášené výzvě OP PRV

  Zveme vás na seminář k vyhlášené výzvě OP

  více »

Archiv aktualit