Zde jste: Úvod » Aktuality » Pozvánka na členskou schůzi MAS

Pozvánka na členskou schůzi MAS

01.03.2011

která se koná dne 15.3.2011 od 16:30 na Zámku ve Vrchlabí

 v zasedací místnosti v 1. patře.

Program:  
  • Seznámení s činností MAS Krkonoše v roce 2010
  • Realizace Strategického plánu LEADER „Rozkvět Krakonošovy zahrady“ – výsledky 1. – 3. Výzvy
  • Rozpočet na rok 2011
  • Schválení úvěru MAS na předfinancování nákladů spojených s realizací Strategického plánu LEADER „Rozkvět Krakonošovy zahrady“  v roce 2011
  • Aktualizace členské základny a volba členů do rozhodovacích orgánů MAS
  • Nová pravidla pro opatření IV.1.2. - Realizace místní rozvojové strategie
  • Aktualizace Strategického plánu LEADER „Rozkvět Krakonošovy zahrady“  a Fichí, vytvoření pracovních skupin
  • Informace k plánované 4. Výzvě MAS
  • Značení výrobků – aktualizace Zásad pro udělování a užívání značky
  • Různé – návrh bodů k projednání ze strany členů MAS Krkonoše a hostů, možnost úhrady členských příspěvků


Aktuality

Archiv aktualit