Zde jste: Úvod » Aktuality » Podpora na nákup půdy

Podpora na nákup půdy

05.12.2018

PGRLF vyhlašuje opětovné otevření příjmu žádostí v programu Podpora nákupu půdy, a to ke dni 1. 1. 2019.

Podpora na nákup půdy

V rámci tohoto programu je poskytována dotace formou částečného snížení úrokového zatížení komerčních  úvěrů  určených  na nákup  nestátní zemědělské  půdy.  Podpora  je  poskytována v režimu de minimis a její výše může činit max. 15000EUR. Program je určen pouze malým a středním  podnikům,  které  se  zabývají  zemědělskou  prvovýrobou.  Nutností  pro  poskytnutí podpory   v rámci  programu  Podpora  nákupu půdy  je  závazek  žadatele  k hospodaření na nakupované půdě minimálně podobu 5let a dosažení minimální výše příjmů ze zemědělské výroby  ve  výši  25  %  z celkových  příjmů  pocelou  dobu  poskytování  podpory,  a  to od následujícího účetního období po podání žádosti.Termín ukončení příjmu žádostí je stanoven na 31. 3. 2019.
Úplné znění podmínek programu včetně výkladového listu k MSP je zveřejněno na internetových stránkách www.pgrlf.cz v sekci Ke stažení.


Aktuality

Archiv aktualit