Zde jste: Úvod » Aktuality » Podpora Královéhradeckého kraje

Podpora Královéhradeckého kraje

23.12.2014

Královéhradecký kraj v roce 2014 přispěl na podporu činnosti místních akčních skupin.

 Díky dotaci poskytnuté Královéhradeckým krajem bylo možné uhradit provozní náklady MAS, které jsou neuznatelné v programu LEADER, nad rámec alokace programu LEADER na rok 2014 a pro úhradu režijních výdajů v rámci realizace projektu Zpracování strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krkonoše a zajistit tak bezproblémový chod a to v rámci fungování samotné organizace, přípravy na nové plánovací období, i v rámci udělování regionální značky KRKONOŠE originální produkt.


Aktuality

Archiv aktualit