Zde jste: Úvod » Aktuality » Místní akční plány na území MAS Krkonoše

Místní akční plány na území MAS Krkonoše

07.01.2019

Projektový záměr musí být součástí MAP Trutnovsko či Vrchlabsko

Na území MAS Krkonoše jsou platné 2 místní akční plány Místní akční plán (MAP) Trutnovsko a Vrchlabsko. Projektový záměr pro MAP Vrchlabsko je možné aktualizovat do konce února 2019 a MAP Trutnovsko v březnu 2019. Zpracovatelem MAP Trutnovsko je MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s.., pan ředitel Dr. Balcar. Kontaktní osoba pro MAP Vrchlabsko je vedoucí Odboru školství ve Vrchlabí paní Mikšíková. Pro žadatele je důležité, aby projektová žádost byla v souladu se Strategickým rámcem MAP. Školy či školská zařízení a jejich projektové záměry musí být uvedeny v seznamu projektových záměrů pro investiční intervence IROP. Hodnocení žádostí Centrem regionálního rozvoje se provádí na základě MAP platného v době ukončení kolové podvýzvy MAS (1. výzva IROP MAS Krkonoše do 28.2. 2019).


Aktuality

Archiv aktualit