Zde jste: Úvod » Aktuality » Jednání Výběrové komise

Jednání Výběrové komise

07.02.2013

Jednání Výběrové komise MAS, která bude hodnotit projekty 6. Výzvy proběhne v termínu 27.2.2013 v kanceláři MAS v Prostředním Lánově.

Jednání výběrové komise bude předcházet schůzka členů výběrové komise, která se uskuteční 22.2.2013 v 15:30 v kanceláři MAS v Prostředním Lánově. Předmětem setkání bude volba předsedy VK, předání projektů členům VK, předání informací k jednotlivým projektům a rozdělení projektů mezi hodnotitele (členy VK) losováním (s přihlédnutím na zamezení možného střetu zájmů dle Etického kodexu člena výběrové komise).

27.2. od 8:30 do 13:00 proběhne veřejné slyšení žadatelů před členy výběrové komise, na tomto jednání budou asistovat Eva Trýznová (manažer MAS) a Erika Kováčiková (projektový manažer MAS), jednání se mohou zúčastnit i členové Programového výboru, či zástupci SZIF.

Od 13:30 bude probíhat proces hodnocení projektů výběrovou komisí. 

 


Aktuality

Archiv aktualit