Zde jste: Úvod » Aktuality » Dotace Královéhradeckého kraje

Dotace Královéhradeckého kraje

01.11.2011

Královéhradecký kraj přispěl na podporu činnosti MAS v roce 2011.

Dotace Královéhradeckého kraje

Místní akční skupina Krkonoše, o.s. byla podpořena v dotačním titulu Podpora MAS částkou 85.000 Kč, kterou bude kofinancovat z vlastních prostředků a podíl na projektu bude ve výši min. 30% nákladů. Dotace Královéhradeckého kraje napomohla rozvíjet aktivity občanského sdružení mimo realizaci Strategického plánu Leader. Klíčovou aktivitou, kterou MAS vyvíjí od roku 2005 je značení místních výrobků a udělování značky Krkonoše - originální produkt. Díky dotaci Královéhradeckého kraje bylo možné uskutečnit celou řadu aktivit spojených se značkou. Došlo k aktualizaci Zásad pro udělování a užívání značky, k úpravě Certifikačních kritérií a zjednodušení Žádosti o obnovu platnosti certifikátu. V souvislosti s aktualizací dokumentů byla značka zpřístupněna dalším výrobcům, protože došlo k úpravě poplatků za udělení a užívání značky i ke snížení administrativní náročnosti, protože Certifikát je nyní udělován na 3 roky a jeho obnova je velmi jednoduchá. Díky dotaci Královéhradeckého kraje bylo možné zadministrovat a posoudit 14 žádostí o značku, udělit 2 nové certifikáty a obnovit platnost 10ti stávajících certifikátů. Dále byla zajištěna aktualizace webu www.regionalni-znacky.cz a základní administrativní činnost občanského sdružení. Dotace Královéhradeckého kraje také pokryla náklady na úroky z úvěru na předfinancování realizace programu Leader. 


Aktuality

Archiv aktualit