Zde jste: Úvod » Aktuality » Administrace projektů 2. Výzvy MAS

Administrace projektů 2. Výzvy MAS

07.06.2010

V rámci 2. Výzvy přijala MAS Krkonoše celkem 11 projektů.

Jeden z projektů nesplnil podmínky pro přijetí žádosti, proto nebyl přijat. V rámci administrativní kontroly a kontroly přijatelnosti prošlo celkem 10 projektů, které půjdou 22.6. před hodnotitelskou komisi MAS. Finance alokované pro druhou Výzvu nebyly vyčerpány, takže v průběhu července budou zveřejněny Fiche a alokace pro 3. Výzvu MAS.     


Aktuality

Archiv aktualit